Ảnh cưới đẹp Sài Gòn - Khải & Hà

Ảnh cưới đẹp Sài Gòn – Khải & Hà


Hãy cùng hòa theo những cung bậc cảm xúc nhẹ nhàng nhưng ngập tràn hạnh phúc trong câu chuyện “Tình yêu là gì…”

Ảnh cưới đẹp Sài Gòn

Gặp cậu là điều may mắn nhất của đời tớ.
Trái tim tớ mách bảo rằng cậu chính là người ấy.
Tớ chấp nhận sự mạo hiểm để đến với cậu.
Yêu cậu, dù cậu có như thế nào đi chăng nữa.
Với tớ, cậu luôn là số 1, mọi lúc, mọi nơi.

Ảnh cưới đẹp - Sài Gòn

Ảnh cưới đẹp - Sài Gòn

Ảnh cưới đẹp - Sài Gòn
Ảnh cưới đẹp - Sài Gòn
Ảnh cưới đẹp - Sài Gòn

Ảnh cưới đẹp - Sài Gòn

Ảnh cưới đẹp - Sài Gòn

Ảnh cưới đẹp - Sài Gòn
Ảnh cưới đẹp - Sài Gòn

Ảnh cưới đẹp - Sài Gòn
Ảnh cưới đẹp - Sài Gòn
Ảnh cưới đẹp - Sài Gòn
Ảnh cưới đẹp - Sài Gòn
Ảnh cưới đẹp - Sài Gòn
Ảnh cưới đẹp - Sài Gòn

Ảnh cưới đẹp - Sài Gòn

Ảnh cưới đẹp - Sài Gòn

Ảnh cưới đẹp - Sài Gòn

Ảnh cưới đẹp - Sài Gòn

Ảnh cưới đẹp - Sài Gòn

Ảnh cưới đẹp - Sài Gòn

Ảnh cưới đẹp - Sài Gòn

Ảnh cưới đẹp - Sài Gòn

Ảnh cưới đẹp - Sài Gòn

Ảnh cưới đẹp - Sài Gòn

Ảnh cưới đẹp - Sài Gòn

Ảnh cưới đẹp - Sài Gòn

Ảnh cưới đẹp - Sài Gòn

Ảnh cưới đẹp - Sài Gòn