Trương Thế Vinh - Tạp chí Thế giới Đàn Ông

Trương Thế Vinh – Tạp chí Thế giới Đàn Ông


By: Quân Ngọc
Concept: Khanh Ke
Photo: VietVunVut PHOTOGRAPHY
Stylish: Thanh Nguyễn
Make up & Hair: Đình Nhơn
Model: CS – DV Trương Thế Vinh