[Phóng sự ngày cưới] Úy & Phương

[Phóng sự ngày cưới] Úy & Phương


full album

http://www.flickr.com/photos/chuotcoduoi/sets/72157629427195551/